...
Advertisement

އަޟްޙާ ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ މުހިންމު އިލްތިމާސަކީ މާތްﷲ ދެއްވައިފައިވާ ގިނަ ގުނަ ނިޢުމަތްތަކުގެ މަތިން އަބަދުމެ ހަނދާން ކުރުމާއި، އިސްލާމީ ރިވެތި އުޞޫލުތަކުގައި ހިފެހެއްޓުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ….

އަޟްޙާ ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ މުހިންމު އިލްތިމާސަކީ މާތްﷲ ދެއްވައިފައިވާ ގިނަ ގުނަ ނިޢުމަތްތަކުގެ މަތިން އަބަދުމެ ހަނދާން ކުރުމާއި، އިސްލާމީ ރިވެތި އުޞޫލުތަކުގައި ހިފެހެއްޓުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ….