...
Advertisement

އިގްތިސާދީ ގޮތުން އަންނަމުންދާ ކުރިއެރުންތަކާއިއެކު، އުމްރާނީ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ފެށި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މުއިއްޒު މިހެން ވިދާޅުވީ، ރޭ ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި…

އިގްތިސާދީ ގޮތުން އަންނަމުންދާ ކުރިއެރުންތަކާއިއެކު، އުމްރާނީ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ފެށި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މުއިއްޒު މިހެން ވިދާޅުވީ، ރޭ ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި…