ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ޒައާމަތުގައި ތަރަށްގީ ކުރި ހުޅުމާލެ ފޭސް 2ގައި މިރޭ ހަވާ ނާރުވާ ގޮތަށް ނިންމައިފިއެވެ.

Ads by Asuru

ފޭސް ޓޫގައި ހަވާ އަރުވަން ކުރިން ނިންމީ އެމްޓިސީސީން ކުރިއަށްގެންދާ ”ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2، ލޭންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަން“ ގެ ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ.

މިރޭގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.