ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދުގައި ރޭ ކުރިއަށްދިޔަ އިވެންޓްބކަވަރު ކުރަން ހުރި ”ވޮއިސް“ ނޫހުގެ އެޑިޓަރަށް ސިފައިންގެ ބޭކަލަކު އިންޒާރު ދިން މައްސަލަ ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.

Ads by Asuru

އެމްޓީީސީސީގެ ”ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް“ގެ ބަހުގެ ހިދުމަތް ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭއްގައި ފެށުމުގެ ގޮތުން ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ކަވަރު ކުރަން ގޮސް ހުރި ”ވޮއިސް“ގެ ޗީފް އެޑިޓަރު ޝަފްރާޒް އަހްމަދު ހުސެއިންއަށް ރައީސްގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ސިފައިންގެ ޓީމްގައި ހިމެނޭ ސިފައިންގެ މީހަކު ވަނީ އިންޒާރު ދީފައެވެ.

ޝަފްރާޒު ބުނީ އެސަރަހައްދަށް އެއްވެފައި ތިބި އާއްމުން ކައިރީގައި އޭނާ ހުއްޓާ ސިފައިން އައިސް، އޭނާ ”ހޭއަރުވާލަން ޖެހޭ“ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަަމަށެވެ.

މިކަން ކުށްވެރިކޮށް އިދިކޮޅުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ފަހަކަށް އައިސް، ނޫސްވެރިންނަށް ބިރު ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހިންގާ މިފަދަ އަމަލުތައް އިތުރު ވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އަދި ޑިމޮކްރަސީއާ ހިލާފު މި އަމަލުތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފުލުހުންނަށްވެސް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.