އޭނާ އަކީ ސަރުކާރު ދެމިއޮތުމަށް ވަރަށް އެދި އެދި ހުރި މީހެއް ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުގައި ހިމެނޭ އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު އިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Asuru

އިޔާޒު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިއްޔެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ، ޔޯގާގެ މައްސަލައިގައި ހިނގާދިޔަ ކަންކަމަކީ ބަޔަކު ރާވައިގެން ވެރިކަމަށް އައުމުގެ ބޭނުމުގައި ހިންގާފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން މަހުލޫފަށް ރައްދު ދެއްވައެވެ.

އިޔާޒު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މަހުލޫފު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މުޅިން ދޮގު ވާހަކައެކެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރު ދެމިއޮތުމަށް ވަަރަށް ބޮޑު އެދެމުން އައި ނަމަވެސް، ޔޯގާގެ މައްސަލައިގައި އަމަލު ކުރި ގޮތުން، ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު، އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔޯގާ ޑޭ ފާހަގަކުރުމަށް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި އިވެންޓެއް ބާއްވާފައިވާއިރު، އެ ހަރަކާތް ހުއްޓުވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެދުނެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެވާހަކަ ދޮގު ކޮށްފައެވެ.