ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

Ads by Asuru
މި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހުޅުވާފައިވަނީ ހިޔާގެ H4 ވަނަ ޓަވަރުގައެވެ.

ހުޅުމާލެ ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމީއްޔާތު ރޭ ބާއްވާފައިވާއިރު މި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހުޅުވާދެއްވާފައިވަނީ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޭޓް މިނިސްޓަރު އަލީ ނަޒީރު އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުލްމައްނާން ޔޫސުފެވެ.