މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި އުޅޭ މީހުން ދަތުރުދާން ހާއްސަކޮށްގެން ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ކ. ކުޑަގިރީގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދާ އެމްޓީސީސީން ބުނެފިއެވެ.

Ads by Asuru

އެމްޓީސީސީން ބުނީ ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލޭންޑްގެ މަސައްކަތް ރެޔާއި ދުވާލު ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެގޮތުން ޖެޓީގެ މަސައްކަތުގެ 80 ޕަސެންޓް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެ ރަށުގައި އަށް ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. އަދި 397.27 މީޓަރުގެ ބޮޑު ހިލައިގެ ބްރޭކްވޯޓާ އަކާއި، 428.32 މީޓަރުގެ ބޮޑު ހިލައިގެ ގްރޮއިންސް އެޅުން ހިމެނެއެވެ. ބިން ހިއްކުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ހުޅުވާލާފައިވެއެވެ.