ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި، އެމަނިކުފާނުގެ ބައިވެރިންގެ ދުލުން އެމީހުންގެ އަސްލު ފާޅުވާން ފަށާގައިވާ ކަމަށް ކެޕްޓަން ރިޓަޔަޑް އަލޯ އިހުސާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Asuru

އިހުސާން މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޭނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

އޭނާގެ ޓްވީޓުގައި ވަނީ، މަގާމުން މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހިވަޑައިގަތީ ވެސް މިހާރު ދިމާވެގެން އުޅޭ ފަދަ ކަންކަމާ ދިމާވެ، ގއަުމު ކޮންޓްރޯލްނުވެގެން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

https://twitter.com/ali_ihusaan/status/1553230401585303558?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1553230401585303558%7Ctwgr%5Ee519be7b85a90776ed385a03c0a083d1687f6b9e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.addulive.com%2F263783

އިހުސާން މިހެން ވިދާޅުވީއިރު، ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ މައްޗަށް ޒިނޭކުރުމާއި ރާ ހިއްޕަވާކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރައްވައިފައެވެ.