ޓިކްޓޮކް ކުޅޭ މަރިޔަމް ޝިފާ އަންހެނަކާއެކު ބަދުއަހްލާގީ އަަމަލު ހިންގާ އިތުރު ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Asuru

މިފަދަ ވީޑިއޯއެއް މީސްމީޑިއާގައި އާންމުވެފައި މިވަނީ، ކުރިން އާންމު ކުރި ވީޑިއޯ އަކީ އެޑިޓެއް ކަމަށާއި، އެއީ ބަޔަކު ޝިފާ ބަދުނާމު ކުރުމަށް ކުރި ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވަނިކޮށެވެ.

ޝިފާ ބުނީ ބަޔަކު ”ފޭކް“ ވީޑިއޯ ހަދައިގެން އުޅެނީ އޭނާ އަކީ އަންހެނަކަށް ވީތީ، އަގު ވައްޓާލުމަށް ކަމަށެވެ.

”އަޅުގަނޑުގެ އަގު ވައްޓާލަން ދުރާލާ ރާވައިގެން ކުރާ ކަމެއް! އަޅުގަނޑުގެ ސިޔާސީ ފިކުރު ބަދަލުވެފައިވާތީ ޒާތީ ވެގެން އަޅުގަނޑުގެ އަގު ވައްޓާލަން ކުރި ކަމެއް! އަދި ނޫސްތަކުގައި ފެތުރީ ފޭކް ނިއުސް.“ ޝިފާގެ ފޭސްބުކް ޕޯސްޓުގައިވެއެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވޭތޯ މީގެ ކުރިން ”އަސުރުން“ ސުވާލު ކުރުމުން ފުލުހުން ބުނީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން މިކަން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ނުވާތީ، މައްސަލަ ނުބަލާ ކަަމަށެވެ.