މާލެއިން ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ބޮޑު ހަރުފައެއް ފެނިއްޖެއެވެ.

Ads by Asuru

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުން އަންނަ ބައެއް ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަގޮތުގައި އެ ހަރުފަ ހިފުމުގައި ސިފައިން ރޭގައި ވަނީ ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ. މިހާރު އެ ހަރުފަ ވަނީ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައި ވަނީ ރޭ 09:06 ހާއިރު އިއްޒުއްދީން މަގު މާފަންނު ސަހަރާ ކައިރިން ހަރުފައެއް ފެނިގެން އޭތި ހިފާފައިވާ ކަމަށެވެ.