ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ހާލުކޮޅު ދެރަ ކަަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުން އަންނަ ހަބަރުތައް ޖޭޕީން ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

Ads by Asuru

ޖޭޕީން މިހެން ބުނެފައިމިވަނީ ސަން އައިލޭންޑުގައި ގާސިމް ހުންނަވަނިކޮށް ހާލުކޮޅު ދެރަވެގެން އެ ރިސޯޓަށް އިމަޖެންސީގައި ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމެއް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އަޑުތަކެއް ފެތުރިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ޖޭޕީން ރޭ ބުނީ ގާސިމްގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. އިތުރު ތަފްސީލެއް ދީފައެއް ނުވެ އެވެ.