އަންނަ އަހަރުގެ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއަށް އިތުރު ތިން ދުވަސް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

Ads by Asuru

ރައީސް އޮފީހުން ނެރުނު ދެންނެވުމެއްގައި ބުނީ އަންނަ އަހަރުގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހުގެ ތެރެއަށް އިތުރުކުރީ ޖޫން 25 އާއި އެ މަހުގެ 26 ގެ އިތުރުން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 28 ކަމަށެވެ.