ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ، ބުރުގާ ނަންގަވައިގެން، އާއްމު ތަނެއްގައި، ހިލޭ ފިރިހެނަކާއެކު ނެގި ފޮޓޯއެއް މީސްމީޑިއާގައި އާންމު ވެއްޖެއެވެ.

އާއްމު ވެފައިވާ ފޮޓޯގައި ނަހުލާ އިންނެވީ ބޭރު ގައުމެއްގައި، މުހައްމަދު ހަމްދާން ކިޔާ ފިރިހެނަކާއެކުގައި ކަމަށާއި، އޭނާ އަކީ ނަހުލާގެ ލޯބިވެރިޔާ ކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

https://twitter.com/HKurusee/status/1601598095896498178?t=y7gi6JYWXhtkVClP6dAHrw&s=19

ލީކުވެފައިވާ ފޮޓޯ ނެގީ ކޮން ގައުމެއްގައިކަން ސާފެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ބެލެވޭ ގޮތުގައި، މިއީ ނަހުލާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި، ކެނެޑާއަށް ވަޑައިގެން ނެންގެވި ފޮޓޯއެކެވެ.

ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު، ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ އެއް އަނބިކަނބަލުން ކަމުގައިވާ ނަހުލާ އަކީ ހަ ދަރިންގެ މަންމައެއްވެސް މެއެވެ.