ވ. ފުލިދޫގައި ބިދޭސީއަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Asuru

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިހާދިސާގައި މަރުވެފައިވަނީ އިންޑިއާއަށް ނިސްބަތްވާ މީހެކެވެ. އެއީ އެ ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތްކުރަން އުޅުނު މީހެއް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އޭނާ މަރުވީ އެރަށު ޖެޓީއަށް މޫދަށް އެރި އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުންގެ ބަހެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.