އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މާދަމާ ހަވީރު މާލޭގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ މުޒާހަރާ އަށް ފުލުހުން ހުއްދަ ދީފިއެވެ.

Ads by Asuru

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވީ ”ސަބަބުވެރި ހިނގާލުން“ ގެ ނަމުގައި ބާއްވަން ނިންމި ހަރަކާތަށް ފުލުހުން ހުއްދަ ދީ އެކަން އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ހަރަކާތް ފަށަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މާދަމާ ހަވީރު 3:45 ގައި ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކުރިމަތިންނެވެ.

މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ”ސަބަބުވެރި ހިނގާލުން“ ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބުންޏެވެ.