ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަލްނަސްރަށް ބަދަލުވި، ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެ ކްލަބަށް ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗު މިރޭ އޮންނާނެއެވެ.

Ads by Asuru

މިރޭ އިއްތިފާގާ ދެކޮޅަށް ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގައި އަލްނަސްރު ކުޅޭ މި މެޗު ފެށޭނީ ރާއްޖޭ ގަޑިން މިރޭ 10:30 ގައެވެ.

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ސަޕޯޓަރެއްގެ ފޯނު ހަލާކު ކޮށްލި މައްސަލައިގައި ރޮނާލްޑޯ އަށް އައި ދެ މެޗެއްގެ ސަސްޕެންޝަނާ ގުޅިގެން، އަލް ނަސްރުން މީގެ ކުރިން ކުޅުނު ދެ މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯއަކަށް ނުކުޅެވެއެވެ.

ރޮނާލްޑޯ އަލް ނަސްރަށް ބަދަލުވެފައި ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގު ބޮޑު ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައެވެ.