އިންސާނީ ވަގުފާރި ހުއްޓުމަށް ލަންކާ އާއި ރާއްޖެ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

Ads by Asuru
މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިންސާނީ ވަގުފާރި ހުއްޓުވުމަށް ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން ބްލެކްލިސްޓް ކޮށްފައިވާ މީހުން ރާއްޖެއާއި ލަންކާ އާ ދެގައުމަށް އެތެރެ ނުވެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް މީހުން އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަށް ދެގައުމު ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި އިމިގްރޭޝަންގެ އިންސާނީ އަދި ފަންނީ އަދި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގާބިލްކަން އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ކޮންޓްރޯލަރ އޮގް އިމިގްރޭޝަން މުހައްމަދު އަހްމަދު ހުސައިން (ހަނަފީ) އެވެ. އަދި ލަންކާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ލަންކާގެ އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ ނިހާލް ރަނަސިންގާއެވެ.