ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ޚަދީޖާ ޔަލްވީ ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފިއެވެ.

Ads by Asuru

ފުލުހުން ބުނީ 14 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ފެނުނީ ރޭ ކަމަށާއި މާލެ އިން ކުއްޖާ ފެނުނު އިރު ހާލު ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު ތަފުސީލެއް ނުދެއެވެ.

މ. އެނބޫމާގެއާގޭ ޔަލްވީ ގެއްލިގެން ފުލުހުންނަށް އާއިލާ އިން ރިޕޯޓްކުރީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.