ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ، މ. ދިއްގަރުގެ ދެ މީހަކު މިއަދު ފިހިއްޖެއެވެ.

Ads by Asuru

މިއަދު ހެނދުނު 10:00 ޖަހަން އުޅެނިކޮށް މި ހާދިސާ ހިނގީ ލޯންޗުގައި ރޯވީ މަހަށް ދާން ތައްޔާރުވަމުން ދަނިކޮށް ކަމަށެވެ. ލޯންޗްގައި ރޯވި އިރު އޭގެ މީހާއާ އެކީ އިތުރު އޭގައި ތިއްބެވެ.

އެ ދެ މީހުންނާ އެކީ ލޯންޗުގައި ރޯވުމާއެކީ އެ މީހުން ގެންދިޔައީ ރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒަށެވެ.

ނަމަވެސް، ދެ ފިރިހެނުންނަށް އިތުރު ފަރުވާ އަށް އިމަޖެންސީގައި ފަހުން ވަނީ މާލެ ފޮނުވައިފައެވެ. ފިހުމުގެ ސަބަބުން އޭގެ ތެރެއިން އެކަކަށް ބޮޑެތި ޒަހަމްތައް ލިބިފައިވެއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގި އިރު އެ ލޯންޗުގައި ޕެޓްރޯލް ހުރުމުން ފަޅުތެރެއަށް އެ ފައްތާލުމަށް ފަހު ވަނީ ނަގައިފައެވެ.