މި އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ސްރީލަންކާއަށް އެއާ އެމްބިއުލާންސް ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ.

Ads by Asuru

ސްރީލަންކާގެ ޕޯޓްސް، ޝިޕިން އެންޑް އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓަރު ނިމާލް ސިރިޕަލަ ޑެ ސިލްވާ ވަނީ ލަންކާގެ މީޑިއާތަކަށް މިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވައިފައެވެ.

މިގޮތުން  ޞިއްޙީ އިމަޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި މާޗު 1 އިން ފެށިގެން މާލޭގެ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ސީދާ، ސްރީލަންކާގެ ބަންޑާރަ ނަޔަކަ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ވައިގެ މަގުން ދަތުރުތައް ފެށިގެންދާނެއެވެ.

ލަންކާގެ ”ޑެއިލީ މިރަރ“ ނޫހުން ބުނީ، ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި މިގޮތަށް އެއްބަސްވެވުނީ ރާއްޖޭގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު އަމީންއާއި އެ ޤައުމުގެ އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ކުރެވުނު ޚާއްޞަ މަޝްވަރާތަކުގައި ކަމަށެވެ.

މި ޚިދުމަތް ފެށުމާއިއެކު، އެ ނޫހުން ބުނިގޮތުގައި، އެކްސިޑެންޓުތަކާއި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ކުރުމަށާއި، ވެސެ ނޫން ވެސް ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ސްރީލަންކާއަށް އަވަސް ފަރުވާ ހޯދަން ދެވޭނެއެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އަމީން އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވަނީ މި މުހިންމު މަޝްވަރާ ކުރެވި، ވައިގެ މަގުން ބަލި މީހުން އުފުލުމަށް އެއްބަސްވެވުނު ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް މިނިސްޓަރުގެ ޕޯސްޓުގައި އިތުރު ތަފްޞީލެއް ނުދެއްވައެވެ.

މި އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި އެއާ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ފަށާނެކަން ދިވެހި ސަރުކާރުން މީގެ ކުރިން ވެސް ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.