ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ފަތުހުﷲ ޖަމީލް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

Ads by Asuru

އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ ކުރިޔަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި ތިމަރަފުށި ދާއިރާއަށް ވާދަ ކުރެއްވުމަށެވެ. އަންނަ މަހު ބާއްވާ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އޭނާ ވާދަ ކުރައްވަނީ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައެވެ.

ަކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަގާމަށް އޭނާ އައްޔަންކުރީ އޮކްޓޯބަރު 31، 2019 ގައެވެ.