އެމްޑީޕީއަށް ގައުމު ހަމަ މަގަށް އަޅުވަން ޖެހިއްޖެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހުމޫދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Asuru

މި މަހު ބާއްވާ މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް އެމްޑީޕީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝިއާރަކީ ”މިސްރާބު ހަމަމަގަށް“ މިއެވެ.

އެ ޕާޓީގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތެއްގައި، މިދިޔަ ފަސް އަހަރު ވެރިކަން ކުރި އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ޖިހާާން ވިދާޅުވީ، ވެރިކަމަށް އެންމެ ހަތަރު މަސްވީއިރު ރައްޔިތުން ރޯމާ ދުވާލު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ކުރިމައްޗަށް އަރައި ތިޔަހަދަނީ ދޮގުކަމުގައި ބުނަންފެށުމުން ”މިއޮތީ މި ވެރިކަން ނިމިފައި“ ކަމަށެވެ.

”އަދި މިއޮތީ އެމްޑީޕީން ނިކުމެ ގައުމުގެ މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އަޅުވަން ޖެހިފަ“ އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ފަހަރު ވެސް ހިންނަވަރު ދާއިރާއަށް ވާދަ ކުރައްވަވާ ޖީހާން މިހެން ވިދާޅުވިއިރު، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ނުރުހުން އަމާޒުވި އެތައް ކަމެއް އެ ސަރުކާރުން ހިންގިއެވެ.

އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭތިއްބުމާއި، އެ ގައުމާއިއެކު ހެދި އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ސިއްރު ކުރުމާއި، ރާއްޖޭގެ ކަނޑުން ބައެއް ގެއްލުވާލުމާއި، އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތް ނުބެލުމާއި، ވައުދުވީ ގޮތަށް ގެއްލުނު ނޫސްވެރިޔާ ރިޟްވާާން އާއި ބްލޮގަރ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައަށް އިންސާފު ހޯދައި ދީފައި ނުވުން އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ި