މާލޭގައި ފިހާރައެއް ފަޅާލައި، 50،000އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަގަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

Ads by Asuru

ވައްކަން ކޮށްފައިވަނީ މަޖީދީމަގުގައި ހުންނަ ”ކޮލާޖަން ކުއީން“ އިންނެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އަންނަނީ މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ކޮލާޖަން ފިހާރަ ފަޅާލާފައިވަނީ ރޭ މަޣުރިބް ނަމާދަށް ފިހާރަ ބަންދުކޮށްފައި ވަނިކޮށް ފިހާރައިގެ ތަޅު ހަލާކުކޮށްލައިގެންނެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ކުރި ކަމެއް، ނުވަތަ ނޫން ކަމެއް ސާފެއް ނޫނެެވެ.