ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަމެއް ހަރާބު ކުރީ އެމްޑީޕީން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Asuru

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޖާބިރު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީއަށް ދެން އެއްވެސް އިންތިހާބެއް ކާމިޔާބު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އޭނާގެ ވާހަކައިގައި ތައުލީމީ ދާއިރާ ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވިއެވެ.

”މީހުންނަށް މަކަރު ހެދުމާ، ދޯކާ ދިނުމާ. އަޅުގަނޑަށް ދޯކާ ދިނީ. އަޅުގަނޑުގެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޯކާ ދިނީ.“ ޖާބިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީއަށް ވެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވާ ވާހަކަ ތަކުރާރު ކުރައްވައި ޖާބިރު ވަނީ އެމްޑީޕީ އަކީ ދެތިން މީހެއްގެ ޕާޓީއެއް ނޫން ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެޕާޓީ ބޮޑުވެގެންގޮސް، ރެނދުލުމުން، ފަަޅަފަޅައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.