ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) މެދުވެރިކޮށް އުފައްދާފައިވާ ދިވެހި ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ ވާޗުއަލް އެސިސްޓަންޓް ”އެވީ“ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.

Ads by Asuru

އެވީ އަކީ ދިވެހި ސަގާފީ އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ހެދުން ކަމުގައިވާ، ރަތް ލިބާހުގައި ހުންނަ އަންހެން ކެރެކްޓާ އެކެވެ. އެވީގެ އެހީ ހޯދައިގެން، އުރީދޫގެ އެޖެންޓަކާ ވާހަކަދެއްކުމަށް, ކަސްޓަމާ ކެއާ ހޮޓްލައިން ނަންބަރު 929 ގުޅައިގެން ލައިންގައި މަޑުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޑޭޓާ, ވޮއިސް އަދި އެސްއެމްއެސްގެ ބާކީ ހުރި ވަރާއި ބިލުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިވެހި ބަހުން ހޯދޭނެއެވެ.

މި ހަފުލާގައި އުރީދޫން ވަނީ ހާއްސަ ތާނަ ފޮންޓެއްވެސް ތައާރަފުކޮށްފައެވެ. އެ ފޮންޓު ތައާރަފުކޮށްދެއްވީ އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗާ މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫނެވެ.

ރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް މިހާރު ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ގިނަ ތާނަ ފޮންޓު އަމިއްލައަށް ފަރުމާކޮށް ހިލޭ އާންމުންނަށް ގެނެސްދޭ ހުސެއިން ނިޔާޒު ފަރުމާކުރި އުރީދޫގެ ފޮންޓުގެ ހަތަރު ސްޓައިލެއް ހިމެނެއެވެ. އެއީ ލައިޓް, ރެގިއުލާ, ބޯލްޑް އަދި އެކްސްޓްރާ ބޯލްޑެވެ.

މި ފޮންޓުތައް އުރީދޫ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.