މާލެއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ މީހާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

Ads by Asuru

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ގޮސްފައިވަނީ ދ. މާއެނބޫދޫ / ފަރިމާވިލާ، ޙަސަން ރަމީޒް (34އ)އެވެ.

މި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޙަސަން ރަމީޒްގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން އާއިލާއިން ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހަސަން ރަމީޒް ގެއްލިގެން އިއުލާންކުރި ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި އޭނާ މާލެއިން ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.