ފަންނުވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުމަށް ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލަރީ ކުއްޔަށް އަލުން ދޫކުރަން ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

Ads by Asuru

ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލަރީ ބަނދުކޮށްފައި ހުންނަތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާއިރު، މިކަމާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ފަންނުވެރިން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ މޯލްޑިވިއަން އާޓިސްޓް ކޮމިއުނިޓީ ޖަމީއްޔާއިންވެސް ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެ ޖަމީއްޔާއިން މިމައްސަލާގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލަރީ މަރާމާތަށް ގިނަ ދުވަހަށް ބަނދުކޮށްފައި ހުރުމުން ރާއްޖޭގެ ވިޝުއަލް އާޓިސްޓުންނަށް މިކަމުގެ ދަތިތަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެޖަމީއްޔާއިން ބާއްވަން ގަސްތު ކުރާ ހަރަކާތްތައްވެސް ނުބޭއްވި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަމުންދިއުމާއިއެކު، އާޓް ދާއިރާގެ ގިނަ ފަންނުވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރިކަމަށް އެ ޖަމީއްޔާއިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ ދި އާޓްސްއިން ވަނީ ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލަރީ ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އެންސީއޭއިން ކުރި އިއުލާނުގައި އާޓް ގެލަރީ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުސޫލާއި އަދި ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ފޯމް ވަނީ ގެޒެޓްކޮށްފައެވެ. އަދި އެއިދާރާގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް، ފޯމް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް އެންސީއޭއިން ބުނެއެވެ.