ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަށް އެމްޑީޕީގެ ރިސާސީ ޓިކެޓު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހުއަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓު ހަވާލުކުރީ މިރޭ މިކަމަށްޓަކާ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައިއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހުއަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓު ހަވާލުކުރުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ.

އަދި ރައީސް ނަޝީދު ފެކްޝަންގެ އެއްވެސް ބޭފުޅެއްވެސް ވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ.