މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން(އެމްއެމްޕީއާރްސީ)ގެ ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓަކީ އެމްޑީޕީން އިންތިހާބުތަކާ ދިމާކޮށް ބޭނުން ކުރާ ހަތިޔާރެއް ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Asuru

މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިނުގެ ތެރޭގައިވެސް ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ބައިވެރިންގެ އަސްލު ލިސްޓު ހާމަކުރާނެ ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.

އާދަމް ޝަރީފު ވިދާޅުވީ ދެން އެންމެ އަވަހަށް މި ލިސްޓުގެ ވާހަކަ ދައްކާނީ އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް/ޕްރައިމަރީއާ ދިމާކޮށް ކަމަށެވެ.

”ކޮރަޕްޝަނަށް ޒީރޯ ޓޮލެރެންްސް ކަމަށް ބުނި މީހުންނަށް ރައްޔިތުން ދިނީ ޒީރޯ.“

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގައި 280 މީހެއްގެ ނަން ހިމެނެެއެވެ. ލިސްޓުގައި އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފާއި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް ހިމެނެއެވެ. އަދި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފާއި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އީސާ ވެސް ލިސްޓުގައި ހިމެނެއެވެ.