ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ހިޔާ ފްލެޓު ޓަވަރުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ އޮފިސަރުން ހޭލުންތެރިކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ހުޅުމާލެ ޕޮލިހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މިއަދު މާފަންނު ޕޮލިހުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ސެޝަނުގައި ސެކިއުރިޓީގެ އަސާސްތައް، އިމާރާތެއްގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެެހެއްޓުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންކަން، އޮބްޒަވޭޝަން ސްކިލްސް، ސެކިއުރިޓީ ގާޑެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ސިފަތައް އަދި މުއާމަލާތު ކުރުމުގެ ހުނަރުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

ހެޑް އޮފް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ޞަބާހް މައުލޫމާތުދެއްވި އެ ސެޝަނުގައި ހިޔާ ޓަވަރުގެ 25 ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންނާއި ހުޅުމާލޭ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ހަ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ.