މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބާއްވާ ދެވަނަ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މުހިންމު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުން އޮންނާނެކަން މާލޭގެ މޭޔަރު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

Ads by Asuru

ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން އޮތީ 19 ޖުލައިވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 8:30 ގައި ލޮނު ޒިޔާރާތް ޕާކުގައެވެ.

މޭޔަރު މުއިއްޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި، މިފަހަރުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސިޓީ ކައުންސިލުން ފާއިތުވި ހަމަސް ދުވަހު ކުރި މަސައްކަތާއި، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތާވަލާއި، ބަޖެޓު ހުށަހެޅުންވެސް އޮންނާނެއެވެ.

”ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާ މަޝްވަރާ، އަދިވެސް އިތުރު ކަންކަން.“

މޭޔަރު ވަނީ މި ބައްދަލުވުމަށް މާލެ ސިޓީގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ދައުވަތު އަރުވައިފައެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަކީ ގިނަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދާ ކައުންސިލެކެވެ. އެގޮތުން ރައްޔިތުންނާ ގާތް ގުޅުމެއް ބޭއްވުމަށް މޭޔަރު މުއިއްޒު ގޭގެއަށްވެސް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައެވެ.