ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓަށް ފުރަން ދިޔަ އަންހެނެއްގެ އަތުން ވަޒަނެއް ފެނިއްޖެއެވެ.

Ads by Asuru

މިކަން ހިނގިކަން ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން ޔަޤީން ކޮށްދެއެވެ.

އެ ވަޒަން ފެނިފައި ވަނީ މިއަދު ހަވީރު ފްލައިޓުން މާލެ ދިޔުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓަށް ފުރަން ދިޔަ އަންހެނެއްގެ އަތުންނެވެ. އެމީހާ މިހާރު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓު ކުރުމަށް، އެކަމަށް އެޓެންޑް ވެފައިވާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މިކަން ފުލުހުން ބަލަމުން އަންނައިރު، ވަޒަން ފެނިފައިވަނީ ކޮން ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތެއްގެ އަތުން ކަމެއް ފުލުހުން ނުބުނެއެވެ.