ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމަށްޓަކައި ބުރުގާ ތުރުކުރެއްވުމަށްފަހުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު ބުރުގާ ނަންގަވައިފިއެވެ.

Ads by Asuru

ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަށް ފަޒްނާ ބުރުގާ ތުރު ކުރައްވައިގެން–

ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރެއްވުމަށްފަހުގައި ރައީސް ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރެއްވުމަށް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން މައްކާއަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ މިމަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ފަޒްނާ ބުރުގާ ތުރު ކުރައްވައިގެން ހުންނެވި ފޮޓޯތައް މީސްމީޑިއާގައި އާންމު ވުމާއެކު އެކަމަނާއަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ތައުރީފު ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަނާ މިވަނީ ދީނުގައި ލުމަށް އަންގަވާފައިވާ ފޭރާމަކީ ވަގުތީ އެއްޗަކަށް ހައްދަވައިފައެވެ.