...
Advertisement
މާޗު މަހުގެ 15ގެ ކުރިން އިންޑިއާ ސިފައިން ގެންދަން އެދިއްޖެ

މި އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން، ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ބާލަން ސަރުކާރުން އަންގަވައިފިއެވެ.

Ads by Asuru
މިއަދު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، ޢަބްދުﷲ ނާޒިމް ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވައިލުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން މިހައިތަނަށް ސަރުކާރުން 11 ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވާ ކަމަށާއި، މިއަދު ފަށައިގެން ކުރިއަށްދަނީ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން ކަމަށެވެ.
މިއަދު ކުރިއަށްދާ ބައްދަލުވުމުގައި އިންޑިއާގެ ސަފީރާއި ޖޮއިންޓް ސެކްޓްރީއާއި އިންޑިއާގެ އިސް ފަރާތްތައް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.
އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އައިޓަމެއްގެ ގޮތުން މާރޗް މަހުގެ 15 ކުރިން އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ބޭލުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.
މިއަދު ހަވީރު ފަހެއް ޖަހަންދެން މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދާނެއެވެ.
ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާގެ 88 ސިފައިން ތިބި ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވައިލުމަކީ ރައީސް މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ވަޢުދުފުޅެވެ. މިއީ ގޮންޖެހުން ބޮޑު ކަމެއް ކަމުގައިވިޔަސް، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ސިފައިން ފޮނުވައިލުމުގައި ދޫ ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ކުރިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

 

ަ

Ads by ooredoo maldives
  1. ެ
    މިހާރުމާބޮޑައްލަސްވެއްޖެ

  2. ޙަމަރަގަލު ބަަލަނވި