...
Advertisement
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓަރސް ލިސްޓަށް 746 ޝަކުވާ ހުށަހަޅައިފި
22 ޖެނުއަރީ 2024
އަންނަ މާޗު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އިންތިހާބުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓަށް 746 ޝަކުވާ ލިބިއްޖެއެވެ.
މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށް، ޝަކުވާ ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލީ މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. އޭރު ދިން މުއްދަތު ހަމަވީ އިއްޔެއެވެ.
އީސީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވޯޓާސް ލިސްޓަށް 746 ޝަކުވާ ވަނީ ހުށަހަޅައިފައެވެ.
އިއްޔެ އެކަނިވެސް 330 ޝަކުވާ ލިބިފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.
މި ފަހަރުގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި 284،337 މީހަކަށް ވޯޓު ލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވެއެވެ.
އިންތިޚާބު އޮންނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް 18 އަހަރުފުރޭ މީހުންނާއެކު ޖުމްލަ 139،165 އަންހެނަކާއި، 145،162 ފިރިހެނަކަށް ވޯޓު ލެވެއެވެ.

މިފަހަރުގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަވެގެން ވޯޓް ފޮއްޓަކަށް 700 މީހުންނަށް ވޯޓްލެވޭ ގޮތް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Ads by Asuru
Ads by ooredoo maldives