މިހާރު ލާދީނީ ފިކުރު ވަރަށް ސާފު ކަމަށް ޝެއިހު އަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝެއިހު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ ކުށުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކޮއްކޮ ނާޒިމް ސައްތާރު ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅިގެން ނުރުހުން ފާޅުކޮށް ނަޝިދު ރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓާ ގުޅިގެންނެވެ.

ކޮއްކޮ ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅިގެން ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެއްޖިިންސން ގުޅުން ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ނާޒިމް ހައްޔަރުކުރީ ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ތިބި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބަޔަކު ރުއްސަން ކަމަށެވެ.

ނަޝީދު އެ ޓްވީޓަށް އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވި އިރު، ޒައިދު ވިދާޅުވީ ބޭރު ލިވާތު ކޮމިއުނިޓީގެ ހޯދައިގެން ރާއްޖޭގައި ވެވޭނެ އެއްވެސް މޮޅެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި މޮޅެއް ނުވެސް ވެވޭނެ ކަމަށެވެ.

”ލިވާތު ކުޅި އަކީ ވެސް އިޙްތިލާފީ މައްސަލައެކޭ…އިޖުމާއެއް ނެތޭ…ވިދާޅުނުވިކަން ނަސީބު.“ ޔޯގާ ހަރާން ކަމަށް އިލްމުވެރިން ބުނާތީ އެކަމާ ގުޅުވައިގެން ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓާ ވެސް ގުޅުވައިގެން ޒައިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ނަޝީދުގެ ކޮއްކޮ ހައްޔަކުރީ ބަންގްލަދޭޝްގެ އެމްޑީ އަލަމްގީރާ އެކީ ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށެވެ.