މި ފެށޭ ރަމަޟާން މަހުގައި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ހިދުމަތްތައް ދޭނެ ވަގުތުތައް އާއްމު ކޮށްފިއެވެ.

Ads by Asuru

އިމިގްރޭޝަނުން އިއްޔެ ބުނީ ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ 20 ދުވަހާއި ޝައްވާލް މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަ ދުވަހު ޕާސްޕޯޓަށް އެދުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ”އިމުގަ“ މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި އުމުރުން 65 އަހަރުން މަތީގެ ފަރާތްތަކާއި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ފޯމް، ހެނދުނު 09:00 އިން ފެށިގެން ހަވީރު 16:00 ގެ ނިޔަލަށް ބަލައިގަަންނާނެ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ހަމައެއާއެކު ރަމަޟާންމަހު ޕާސްޕޯޓް ނެގުމަށް ނަންބަރު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު 09:00 އިން ފެށިގެން މެންދުރު 13:00 ގެ ނިޔަލަށް ކަމަށާއި ރީޖަނަލް އޮފީސްތަކުން ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު 09:05 އިން މެންދުރު 12:00 ގެ ނިޔަލަށް ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ކުއްލި ހާލަތުގައި ދަތުރު ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 9555333 އަށް ގުޅުމުން ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.