ނ.މާފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ޕީއެންސީއަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

Ads by Asuru

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ މާފަރުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ހުސްވެފައިވާ މެމްބަރުކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި، އެކަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވި އިރު ކުރިމަތިލެއްވީ ހަމައެކަނި ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ގޮނޑި ޕީއެންސީން މިވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މި ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ، ވައިލެޓްގެ އާސިޔަތު އަލީއެވެ.