މާލޭގެ އިމާރާތެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ.

Ads by Asuru

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނިގޮތުގައި، އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ، ހ.ސަންގުރޭޒްގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައެވެ.

”އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްގެ ފަޔަރ ފައިޓަރުންގެ މަސައްކަތުން، 18:23 ހާއިރު ވަނީ އަލިފާން ކޮންޓްރޯލްކުރެވިފަ“ – އެމްއެންޑީއެފް

 

މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވެފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.