މާލޭގެ މާފަންނުގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ނިޔާވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެއެވެ.

Ads by Asuru

ފުލުހުން ބުނީ މާފަންނު ގެއެއްގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ފިރިހެނަކު މަރުވެފައި އޮތް ކަމުގެ ރިޕޯޓު 14:20 ހާއިރު ލިބިގެން ސީންގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ. މި މީހާ އާ ބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.

އަދި އޭނާ އަކީ ދިވެއްސެއް ކަމެއް ނުވަތަ ބިދޭސީއެއް ކަމެއް ވެސް ސާފެއް ނޫނެވެ.