މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ގާފަރު ފަރަށް އަރައި އަޑިއަށް ދިޔަ ލަންދޫ ބޯޑް މިއަދު ފުންކޮށްފިއެވެ.

Ads by Asuru

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މާލޭން ފުރައިގެން ނ. ލަންދު އަށް ދަތުރު ކުރަނިކޮށް ދިޔަވެ، ގާފަރު ފަރަށް އެރި ފުންކުރެވުނީ މިއަދު މެންދުރު 12:22 ހާއިރު ކަމަށާއި، ބޯޓު ފުންކުރުމުގައި އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑު ޑައިވަރުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން ކަމަށެވެ.

ލަންދޫ ބޯޓް ފަރަށް އެރުމާ ގުޅިގެން އެ ބޯޓް ތަކެތި އޮޔާދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ވެސް ކޯސްޓްގާޑުން ކުރިން އިލްމާސްކުރިއެވެ.