ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

Ads by Asuru

ރައީސް އޮފީހުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި ރައީސް ސޯލިހްގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

މިދަތުރާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ރައީސް އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައި ނުވާއިރު، ދަތުރުފުޅަށްފަހު ރައީސް އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ދުވަހެއްވެސް ހާމަކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.