އަނެއްކާވެސް، ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ދެކުނުގެ އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި 12 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއް ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަޑް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިނުވާއިރު، ފުލުހުން ދަނީ މިކަން ބަލަމުންނެވެ.