ހެލްތި މިނިސްޓްރީން 13 ލޯންޗް ގަންނަން ނިންމައިފިއެވެ.

Ads by Asuru

މިކަމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި، ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ވަނީ، ގަލްފް ކްރާފްޓާއެކުގައި ސޮއި ކޮށްފައެވެ.

މި ލޯންޗްތަކަކީ އަތޮޅުތެރޭގައި އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ލެބޯޓްރީ ސާމްޕަލްތައް ގެންދިއުމަށާއި މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަފާތު އައުޓްރީޗް ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ ދަތުރުތަކަށާއި، ކުއްލި ޙާލަތުގެ ދަތުރުތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ހޯދާ ލޯންޗްތަކެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ  ލޯންޗުތައް ގަންގަން ޖުމްލަ 31 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ގަލްފް ކްރާޓާ އެކީ ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ލޯންޗްތައް ފޯރުކޮށް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ލޯންޗުތައް ގަންނަނީ ވޯލްޑް ބޭންކާއި އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް (އޭއައިއައިބީ) ގެ އެހީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މޯލްޑިވްސް ކޮވިޑް-19 އިމަޖެންސީ ރެސްޕޮންސް އެންޑް ހެލްތު ސިސްޓަމްސް ޕްރެޕެއަޑްނަސް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުންނެވެ.