މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ އިންތިހާބީ ޗެއާޕާސަން، ފައްޔާޒު އިސްމާއީލާއެކު އެޕާޓީ ދާނީ ބާރަށް ކުރިއަށް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ އިސް ލީޑަރު، އަދި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހޮވުމަށްޓަކައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި އިންތިހާބު، ހަތްހާހަށްވުރެ ގިނަ ވޯޓުގެ ފަރަގަކާއެކުގައި ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ، ރައީސް ސޯލިހުގެ ފެކްޝަނުން ވާދަކުރެއްވި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލެވެ.

ފައްޔާޒަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ، ރައީސް ސޯލިހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާއާއެކު ޕާޓީއާއެކު ކުރިއަށް ގޮސް، ރަނގަޅު މިސްރާބަށް ދަތުރު ކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

”ކުރިއަށް ކުރިއަށް ބާރަށް ކުރިއަށް“ އެމްޑީޕީގެ ރަސްމީ ޓްވިޓަރ ޓެގް ކުރައްވައި، ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު ފައްޔާޒަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވިއިރު، ފައްޔާޒު ވަނީ ރައީސް ސޯލިހަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވެފައެވެ.