ތ. ކަނޑޫދޫ އާއި ހަމަ އެ އަތޮޅު އޮޅުވެލިފުށީގެ ގޮނޑުދޮށުން ގޮތް ނޭނގޭ ފަތްތަކެއް ފެނިއްޖެއެވެ.

Ads by Asuru

އެކަމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ އެ އޮޅުވެލިފުށި ގޮނޑުދޮށުން ގޮތް ނޭނގޭ ފަތްތަކެއް ފެނިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކުރި ކަމަށެވެ.

އަދި ހަމަ އެ ވައްތަރުގެ ފަތްތަކެއް ކަނޑޫދޫ ގޮނޑުދޮށުން ފެނިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި، އެތަކެތި ތަހުލީލުކޮށް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.