ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބުމާ ދެކޮޅަށް ”އިންޑިއާ އައުޓް“ މި ނަމުގައި ކެމްޕެއިނެއް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، އިންޑިއާގެ ދިފާއުގައިވެސް ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފިއެެވެ.

މި ކެމްޕެއިނުގެ ބައިވެރިން ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ހޭޝްޓެގަކީ ”ބާކީނުވޭ“އެވެ. ޓްވިޓަރގައި މި ހޭޝްޓެގް ބޭނުންކޮށްގެން ޓްވީޓް ކުރަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ދަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ޕެންޑެމިކްގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާއަށް ގޮސް ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިން ކަމަށާއި، ކެންސަރު ފަދަ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދުމުގައި ދިވެހިން ބަރޯސާ ވަނީ އެގައުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އިންޑިއާއަށްޓަކައި ޝުކުރުވެރިވާ ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

”ބާކީނުވޭ“ މި ހޭޝްޓެގް ބޭނުންކުރައްވައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުވެސް ވަނީ ޓްވީޓް ކުރައްވައިފައެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ޓްވީޓުގައި، އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިނަށް ތާއީދު ނެތް ކަމަށާއި، އެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވަނީ މަދު ބައެއް ކަމަށް ވިދާޅުވަމުން އަންނަ ވާހަކަ ތަކުރާރު ކުރެއްވިއެވެ.

އަދި ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ވެރިންގެ ސިޔާސީ މަންފާއަށްޓަކައި ދިވެހީން ބާކީވާނެ ފަދަ ކަންކަން ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

”ބާކީނުވޭ“ ކެމްޕެއިންގެ ބައިވެރިންނަށް، ”އިންޑިއާ އައުޓް“ ކެމްޕެއިންގެ ބައިވެރިން ދަނީ ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާއިން ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިސް ލިބޭތީ، އެގައުމުގެ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބުން ”އޯކޭ“ ވާން ނުޖެހޭ ކަމަށް އެފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.