ހަތަރު ރަށެއްގައި ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

Ads by Asuru

އެގޮތުން ހއ. ދިއްދޫ އާއި ދ. ކުޑަހުވަދު އާއި ގއ. ވިލިނގިލީގެ އިތުރުން ރ. އަލިފުށީގައި ހޮސްޕިޓަލު އެޅުމަށް މިއަދު ވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފައެވެ.

އެ ރަށްރަށުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ކޮންސަލްޓަންސް އިންޑިއާ ލިމިޓެޑާ އެވެ. މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޢާދިލެވެ.

އަދި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް ކޮންސަލްޓަންޓްސް އިންޑިއާ ލިމިޓެގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރު (ސިވިލް) އަތުލް ކުމާރު ޖެއިންއެވެ.

ދިއްދޫ އާއި ކުޑަހުވަދޫ އަދި ވިލިގިނލީގައި އަޅަން ނިންނާފައި ވަނީ 50 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކެވެ. އަލިފުށީގައި އަޅަނީ 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެކެވެ.