ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް އަބްދުލްމަތީން އަސްކަރީ ޚިދުމަތުން ރިޓަޔާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

އޭނާ އަކި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަށް 35 އަހަރު ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ.

ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް އަބްދުލްމަތީންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ބަންޑާރަކޮށީގައި ރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ދިފާޢީ ވަޒީރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީވަނީ ރައީސް އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އްސަ ސިޓީފުޅާއި މެޑަލް ބޯޑު، މަތީން އާއި ހަވާލުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް އަބްދުލްމަތީނަށް ވަނީ 11 މެޑެއްޔާއި 12 ކުލަ ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ.