ރަައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޔެގެ ޖަލްސާއިން ފެނުނީ އިންޑިއާގެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ބާރަތިޔާ ޖަނަތާ ޕާޓީ(ބީޖޭޕީ)ގެ އެކްޓިވިސްޓަކު، އެމްޑީޕީން ހިމާޔަތް ކުރި މަންޒަރު ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Asuru

ބީޖޭޕީގެ ތަރުޖަމާނު ނުޕޫރު ޝަރްމާ ކީރިތި ރަސޫލާ(ސ.އ.ވ)އަށް ފުރައްސާރަ ކުރިއިރު، ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން މިކަން ކުށްވެރި ކުރުމަށް ގޮވާލައްވައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލަ ބަލައިނުގަނެ ބޭރުކޮށްލީ، އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ.

އެގޮތުން އެ މައްސަލަ ބަލައިނުގަތުމަށް 33 މެމްބަރަކު ވޯޓު ދެއްވިއެވެ.

މިކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ޖަމީލު މިއަދު ވިދާޅުވީ އިއްޔެ މަޖިލީހުން ފެނުނީ ރަސޫލާ(ސ.އ.ވ) އަށް ފުރައްސާރަކުރި ބީޖޭޕީގެ އެކްޓިވިސްޓް އެމްޑީޕީން ހިމާޔަތްކުރިތަން ކަމަށެވެ.

”ރައްޔިތުންގެ އަޑު މަޖިލީހުގައި އިއްވަން ދެކޮޅުހެދުމަކީ އަޖާއިބެއް.“ ޖަމީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

މާތް ނަބިއްޔާއަށް ފުރައްސާރަ ކުރި ކުރުން، ސަރުކާރުން ކުށްވެރި ކުރުމަށް ގޮވާލައި، އިދިކޮޅު މެމްބަރަކު އެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ ”ޑްރާމާ ކުޅެން“ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ވަނީ ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ. ޖަމީލު ވަނީ، މި މައްސަލައަށް ބަހުސް ކުރުން ފަހުރަކަށް ނުވެ، ޑްރާމާ އަކަށްވީ، ވަކި ބަޔަކު ރުއްސަންތޯ ސުވާލު ކުރައްވައިފައެވެ.

ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަ ކުރުން، ސަރުކާރުން ކުށްވެރި ކޮށްފައިނުވާތީ، މިކަމަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވުމުން، ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނުޕޫރާ ދެކޮޅަށް އިއްޔެ ބަޔާން ނެރެފައެވެ.