މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒުގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފިއެވެ.

މާލޭގެ މޭޔަރަށް ޓްވިޓަރގައި 55ހާސް މީހުން ފޮލޯ ކުރެއެވެ.

މުއިއްޒުގެ އަމިއްލަ ފޭސްބުކްޕޭޖާއި އިންސްޓާގްރާމް ޕޭޖް ވެސް ވަނީ ވެރިފައިކޮށްފައެވެ. ހަތް އަހަރު ހައުސިން މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވިއިރު، އޭނާ އަކީ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސްއެއްވެސް މެއެވެ.